Beste gastvrouw, gastheer,

Als zinvol werk ons in staat stelt een en ander beter te doorgronden en mij toelaat de dagen te ordenen te midden van de wanorde en de verwarring – als zinvol werk ervoor zorgt dat er alsnog brood op de plank komt en dat ik nog steeds een dak boven mijn hoofd heb – als dat zinvol werk de bevlogen wisselwerking is gebleken tussen ons en wij daardoor een kleine groep genodigden blij hebben gestemd, dan moet ik u blijvend dankbaar zijn voor uw ‘patronage’ over mij in 2014. Zonder de huiskamerconcerten zou het een zorgwekkend en kommerlijk jaar zijn geweest. Vindt u dit allemaal wat heftig dan bespaar ik u de vooruitzichten voor 2015 want ik wens u en mij een gelukkig jaar, een gezond lijf en een lenige geest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *