Enkele slimmigheden van Borges, nuttig voor dichters en rijmelaars onder tijdsdruk.

[…] Vermijd synoniemen, archaïsch taalgebruik en neologismen. Verkies de gebruikelijke woorden boven de verbazingwekkende en vertel de feiten alsof je ze niet helemaal begrijpt.[…]

Borges – Alle gedichten p.533

[edit: één enkele zin neergepend en goede raad al in de wind geslagen.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To respond on your own website, enter the URL of your response which should contain a link to this post's permalink URL. Your response will then appear (possibly after moderation) on this page. Want to update or remove your response? Update or delete your post and re-enter your post's URL again. (Learn More)