released April 12, 2016


Short songs (vst’s) written for the RPM Challenge 2016 – four ditties without choruses or elaborated chord progression. Their extreme brevity inspired by the ‘short short stories’ literature of Lydia Davis and A.L. Snijders. Fluctuation in sound by design.

Poems written while reading and re-reading – memories of the future – Kafka’s ’Before the Law’, Chris Marker’s essay-films ‘La Jetée’ and ‘Sans Soleil’ and W.G. Sebald’s ‘Vertigo’. And although relevant, I don’t have the stomach for watching Pasolini’s Salo.

the occasional bazár at the Bandcamp website.

VST s

Deze week de mini-ep ‘4 very short tracks’ uitgebracht als digitale download. Het is een opname van 4 bijzonder korte liedjes, deuntjes zonder refrein of ingewikkelde structuur die je in twee minuten uitgeluisterd hebt. De bondigheid ervan geïnspireerd door de zkv’s (zeer korte vertellingen) van Lydia Davis en A.L. Snijders, beiden kunstenaars van de schijnbaar terloopse eenvoud. De opname werd in eindstadium op een aftandse bandopnemer gemasterd. Met opzet, het geluid verbrokkeld en verpulverd.

Terwijl ik de gedichten schreef, las en herlas ik – herinneringen aan de toekomst – Kafka’s ‘Voor de Wet’, de essay-films van Chris Marker ‘La Jetée’ en ‘Sans Soleil’ en ‘Duizelingen’ van W.G. Sebald. En hoewel relevant, kan ik nog steeds de moed niet opbrengen om Salo van Pasolini te bekijken.  Ok, nog meer uitleg en je snijdt de luisteraar de pas af…

Je vindt ‘4 very short tracks’ in de vitrine van mijn Bandcamp website.


‘A little further on, the children inside the primary school were singing, the most appealing sounds coming from those who could not quite manage to hit the right notes.’

‘Het mooist zongen degenen die er niet goed in slaagden de lijn van de melodie vast te houden.’

W.G. Sebald – Vertigo


music, words and mono recordings by tom cesar wolf
thanks to jan chantrain for printing on old magnetic tape.
pixivisor-photography by tom cesar wolf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To respond on your own website, enter the URL of your response which should contain a link to this post's permalink URL. Your response will then appear (possibly after moderation) on this page. Want to update or remove your response? Update or delete your post and re-enter your post's URL again. (Learn More)