I’m taking back my web.
Het vraagt veel werk, de gebruiksaanwijzing is nerdy en bijwijlen onleesbaar en het is verdomd omslachtig. Maar het is mij de moeite waard.
‘I’m taking back my web’ door bewuster om te gaan met mijn online identiteit. Wat ik publiceer, doe ik via mijn eigen stek op het net. Daar is mijn huis. (Berichten, foto’s, likes en tweets kan ik blijven doorsturen naar sociale media maar dat is niet meer dan een afschrift van kopij op eigen naam = POSSE.)

Lees meer over het waarom van goed internet burgerschap en de beginsels van de IndieWeb Community zoals daar zijn: ‘visible data for humans first and machines second’ en ‘plurality over monoculture’. Ik zei het: nerdy maar de moeite waard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To respond on your own website, enter the URL of your response which should contain a link to this post's permalink URL. Your response will then appear (possibly after moderation) on this page. Want to update or remove your response? Update or delete your post and re-enter your post's URL again. (Learn More)